"เพ่งแต่โทษผู้อื่น" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

 วิริยะ12    10 มี.ค. 2566

.
 "เพ่งแต่โทษผู้อื่น"

" .. กิเลสหนา ปัญญาทื่อ ดวงจิตก็ดื้อ "เพ่งแต่โทษผู้อื่น คอยแต่ใส่ร้ายป้ายสีให้เขาเสียหาย ด้วยความเกลียด โกรธและความพยาบาทของตน"

บุคคลผู้นั้น "ย่อมมีแต่ความเดือดร้อนในดวงใจ หาความสงบสุขมิได้" เป็นโทษแก่ตนเองและผู้อื่นด้วย .. "

ท่านพ่อลี ธัมมธโร    DT014902

วิริยะ12

10 มี.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5305 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย