"เอาความตายมาเตือนตน" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    26 ส.ค. 2562


 "เอาความตายมาเตือนตน"

" .. "จิตมันตกต่ำ มันต่ำไปไม่สูงขึ้น" ทั้ง ๆ ที่ตัวเองก็รู้ว่า มันต่ำลงไปแก้ไม่ได้ "ฉะนั้นเราต้องแก้แต่เมื่อเวลายังอยู่ดีสบายอย่างนี้แหละ" ด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนา ตั้งใจระลึก ตั้งใจเจริญอยู่ จะจดจำอะไรไม่ได้มากก็ "พุทโธ ๆ ในใจ ต่อเนื่องในใจ" จนจิตใจเย็นสบายลงไป

ถ้าไม่อย่างนั้นก็เดือนใจดัวเองว่า "ดายนะ เกิดมาแล้วต้องตาย" เราต้องดายแน่ ๆ "เอาความดายมาเดือนตน เอาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเดือนก็ใด้" ถ้านึกบ่อย ๆ เจริญบ่อย ๆ จิตมันก็สงบตั้งมั่น ก็ได้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นมา .. "

"พุทธาจาโรปูชา"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

26 ส.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5269 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย