"ฟังเอาประโยชน์" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

 "ฟังเอาประโยชน์"

" .. พระลูกศิษย์เขียนว่า "หลวงปูสิม เคยเล่าเรื่องแปลกให้ฟังเรื่องหนึ่ง" สมัยที่ท่านจำพรรษาที่วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ

เรื่องมีว่า "มีโยมคนหนึ่งแกปวยเป็นวัณโรคมานาน รักษาอย่างไรก็ไม่หาย" อยู่มาคืนหนึ่ง "แกฝันว่ามีพระมาบอกยาให้ ส่วนผสมที่สำคัญคือใบโพธิ์" เมื่อโยมได้กินยาปรุงตาม "สูตรในฝัน แล้วแกก็หายจากวัณโรค" แกมาทราบทีหลังว่า "พระที่เมตตามาโปรดตนในฝืนนั้น คือหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต" เมื่อแกไปเห็นรูปท่านที่ศาลา

ต่อมา "ก็มีเรื่องน่าพิศวงเกี่ยวกับองค์หลวงปูมั่น เกิดขึ้นที่ถํ้าผาปล่อง" เหมือนกัน คืออยู่ ๆ ก็มีโยมชราขึ้นเขามากราบเรียนหลวงปูสิมว่า "เวลาที่ตนเองนั่งสมาธิ หลวงปูมั่น ท่านมาสอนวิธีภาวนาให้ว่า ท่าอย่างโน้น อย่างนี้"

จนกระทั่งสุดท้าย "หลวงปูมั่นก็บอกว่า ต่อไปจะไม่มาสอนอีกแล้ว ให้โยมไปหาหลวงปูสิม ที่ถํ้าผาปล่อง ให้หลวงปูสิมสอนเรื่อง ขันธ์ ๕" หลวงปู่สิม ท่านฟังเรื่องที่โยมชรานั้นเล่าด้วยอาการสงบ เมื่อจบแล้ว "ท่านก็เทศน์เรื่องขันธ์ ๕ ให้โยมนั้นฟังจริง ๆ" .. "

"ธรรมประวัติ"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    

5,406


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย