"ตัวเองหลงตัวเอง" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "ตัวเองหลงตัวเอง"

" .. ถ้าหากว่า "ตัวเองหลงตัวเอง หลงสำคัญว่า มีตัว มีตนแล้ว" ถ้าเขาด่ามา มันก็จะหลงเข้าใจว่าเขาด่าเราอีก "เพราะว่าจิตเป็นผู้รับรู้คำด่า"

ทีนี้ถ้าหากว่า "สติสัมปชัญญะได้เจริญ แก่กล้าจนเห็นตามสภาพความจริงแล้ว มันจะปฏิเสธทันทีเลย" เขาด่ามา เป็นอย่างนั้นเองนะ ..ไม่ใช่เรา ..ไม่มีเรา ..ไม่มีอยู่ในนี้ "มันจะปฏิเสธในใจทันทีเลย"

เมื่อมันปฏิเสธอย่างนั้น "มันก็ไม่รับเอาคำด่า คำว่า คำสรรเสริญเยินยอของคนอื่นเลย" เมื่อมันไม่รับเอาแล้ว มันก็ไม่มีเรื่องอะไร บัดนี้มันก็ไม่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทเถียงกันแต่อย่างใด "เวรทั้งหลายก็ย่อมระงับไปโดยปริยาย" มันมีผลดีทั้งแก่ตนเองและทั้งแก่ผู้อื่นด้วย .. "

"สติปัฏฐาน ๔" ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) 
   

5,421


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย