"ไม่เลือกชั้นเลือกวรรณะ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    26 ธ.ค. 2565

.
 "ไม่เลือกชั้นเลือกวรรณะ"

" .. พวกฆราวาสที่สำเร็จพระโสดา สกิทาคา อนาคา ผู้มีศรัทธา ผู้มีความยินดีแล้ว พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เลือกว่า "ต้องนุ่งเหลืองจึงจะสำเร็จ" ไม่ใช่ นุ่งขาวก็ไม่ว่า นุ่งเหลืองก็ไม่ว่า "หัวโล้นก็ไม่ว่า หัวดำก็ไม่ว่า สำเร็จหมด" ชั้นสูงก็ไม่ว่า ชั้นต่ำก็ไม่ว่า สำเร็จหมด "ไม่เลือกชั้นเลือกวรรณะ ไม่เลือกชาติเลือกภาษา" ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้า "ทำลงไปแล้วไม่มีผล ไม่มี ต้องมีผลทีเดียว"

ทำน้อยก็ได้รับผลตามน้อย ทำมากก็ได้รับผลตามมาก "ติดตนเป็นอริยทรัพย์ สมบัติอันนี้ได้รับผลตามกำลัง" พวกคุณเกิดมาชาตินี้ก็สมบูรณ์ทุกอย่าง บาปก็ไม่ได้ทำสักหน่อย มันเป็นผู้บริบูรณ์แล้ว "พึงเข้าใจว่าเราไม่พ้นในชาตินี้ มันก็รู้จักกันเดี๋ยวนี้ละ"

พระพุทธเจ้าบอกรู้จักกันเดี๋ยวนี้แหละ "จะเป็นเทพยดา อินทร์ พรหม ก็รู้จักแต่เป็นมนุษย์นี่แหละ เสวยสวรรค์ดิบอยู่ในมนุษย์นี่แหละ" จะได้ไปพระนิพพานก็เสวยอยู่ในมนุษย์นี่แหละ ได้เห็นในมนุษย์นี่เสียก่อน .. "

"อนาลโยวาท กุศล-อกุศล" กัณฑ์ที่ ๑๒ (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ โดย นพ.อวย – ม.ร.ว. ส่งศรี เกตุสิงห์    DT014902

วิริยะ12

26 ธ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5364 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย