"ท่านสอนไม่ให้ทำบุญเอาหน้า" (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี)

 วิริยะ12    20 ก.พ. 2566

.
 "ท่านสอนไม่ให้ทำบุญเอาหน้า"

" .. การทำบุญนี้ "จุดแรกในการทำก็เพื่อไม่ให้เรานี้เป็นคนตระหนี่" รู้จักเสียสละเพื่อความสุขของผู้อื่น ธรรมดาเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เมื่อมีทุกข์ก็ควรทุกข์ด้วยกัน

"การสอนให้ทำบุญโดยไม่ปรารถนานั้น ก็เพื่อให้กระแสบุญนั้นบริสุทธิ์เป็นขั้นที่หนึ่ง" จะได้ให้ผลตามทันในปัจจุบันชาติ แต่ถ้าตามไม่ทันในปัจจุบันชาติ ก็ติดตามไปให้เสวยในปรภพ คือเมื่อสิ้นอายุขัยจากโลกมนุษย์นี้ไปแล้ว .. "

ฉะนั้น "เขาจึงสอนไม่ให้ทำบุญเอาหน้า" ทำบุญอย่าหวังผลตอบแทน สิ่งดีที่ท่านทำไปย่อมได้รับสนองดีแน่นอน .. "

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี    DT014902

วิริยะ12

20 ก.พ. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5375 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย