"กรรมเป็นที่หนึ่ง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)"กรรมเป็นที่หนึ่ง"

" .. ศาสนาของพระพุทธเจ้าเรานี้ "ยกกรรมเป็นที่หนึ่งเลย" ขึ้นต้น "กรรมการกระทำดีชั่วเป็นบทเป็นบาทเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้บังคับบัญชา" ให้เป็นดีเป็นชั่วต่าง ๆ บอกชัดเจน คือทำดีจะไปทำที่ไหนก็ทำเถอะ อย่างที่เขาติดตะรางแหละ ไปฉกไปลักที่ไหนก็มาติดคุกติดตะรางจนได้

แต่นี้จะมาติดเฉพาะผู้ที่เขาอยู่ในที่แจ้งที่เขาเห็นหรืออะไร แต่เรื่องบาปเรื่องกรรมในพวกคนทำบาปไม่มีเศษมีเหลือมากน้อยเลย "ร้อยทั้งร้อย ๆ ทำดีทำชั่วเป็นดีเป็นชั่วทั้งร้อย ๆ เลย" ไม่มีปิดบัง

"นตฺถิ โลเก รโห นาม" ชื่อว่าที่ลับไม่มีในโลกไม่ว่าจะไปทำที่ไหน "คนอื่นไม่เห็นเจ้าของก็เห็น ทีนี้เวลาตายไปแล้วเจ้าของจำไม่ได้ กรรมจำได้" กรรมติดตาม เป็นไปอย่างนั้นแหละ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

   

5,089


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย