"การปฏิบัติ ยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์"(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    10 เม.ย. 2565

.
 "การปฏิบัติ ยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์"

" .. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า "ธรรมของพระตถาคตเมื่อเข้าไปประดิษฐานในสันดานของปุถุชนแล้ว ย่อมกลายเป็นของปลอม" แต่ถ้าเข้าไปประดิษฐานในจิตสันดานของพระอริยเจ้าแล้วไซร้ ย่อมเป็นของบริสุทธิ์แท้จริงและเป็นของไม่ลบเลือนด้วย

เพราะฉะนั้น "เมื่อยังเพียรแต่เรียนพระปริยัติถ่ายเดียว จึงยังใช้การไม่ได้ดี ต่อเมื่อมาฝึกหัดปฏิบัติจิตใจ กำจัดเหล่ากะปอมก่า คืออุปกิเลส แล้วนั่นแหละ จึงจะยังประโยชน์ให้สำเร็จเต็มที่และทำให้พระสัทธรรมบริสุทธิ์" ไม่วิปลาสคลาดเคลื่อนจากหลักเดิมด้วย .. "

"มุตโตทัย" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6323&sid=ec270d7a92a6c2763570d4cc05a0856e   DT014902

วิริยะ12

10 เม.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5354 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย