เราจะติดอยู่แต่ความสุขปัจจุบันเท่านี้หรือ

 ลูกโป่ง    7 มิ.ย. 2555เราจะติดอยู่แต่ความสุขปัจจุบันเท่านี้หรือ
หรือว่าเราจะมุ่งหวังความสุขอันไพบูลย์ ในเบื้องหน้า
ต้องถามตัวเอง เพราะว่าสุขอยู่ในสวรรค์นั้น สุขอยู่ได้นาน
เพราะอายุของชาวสวรรค์นั้นนาน
อายุยืนยาวนาน พันปีทิพย์อย่างนี้นะ
เทียบกับปีมนุษย์นี้มันหลายร้อยล้านปีพู้นนะ
พวกเทวดาเหล่านั้นเสวยผลบุญ
มีความสุขอยู่ในสวรรค์นั้นน่ะ นานแสนนาน
ไอ้คนเรานั้นตายแล้วเกิด ตายแล้วเกิด ไม่รู้กี่ชาตินะ
เทวดายังไม่ได้ตายเลย
เราจะเอายังไงบัดนี้ ก็ถามตัวเองเอานะ


ส่วนมากนั้นเมื่อทำบาปทำกรรมลงไปแล้ว
มันไม่ได้มาเกิดเป็นคนอีกซ้ำนะ
กว่าจะได้มาเกิดเป็นคนก็นานแสนนานไป
ตกนรกไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรก ในเปรตโน้น
ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่นานแสนนาน
กว่าจะพ้นมาได้นะ ไม่ใช่ใกล้นะนานจริงๆ นะ คิดดูให้ดี


เพราะฉะนั้นผู้ใดคิดได้อย่างนี้ตัดสินใจ
จะไม่ทำบาปแล้วต่อนี้ไปจนตลอดชีวิต
เช่นนี้แล้วผู้นั้นก็มีหวังได้ไปเสวยผลแห่งบุญกุศลอันนั้น
อยู่ในสุขคติโลกสวรรค์ แน่นอน
ทั้งเป็นอุปนิสัยปัจจัย ให้ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน
ในอนาคตกาลเบื้องหน้าต่อไป


:: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
   DT0329

ลูกโป่ง

7 มิ.ย. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5340 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย