"ต้องปฏิบัติตามจึงจะถูก" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    11 ก.ค. 2561


 "ต้องปฏิบัติตามจึงจะถูก"

" .. เรานับถือพระพุทธศาสนานั้นตามความเป็นจริงแล้ว "จะต้องปฏิบัติตามมันจึงจะถูก" อย่าฟังเฉย ๆ ฟังแล้วไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ประสบการณ์ไม่รู้เรื่อง

ฟังไป ๆ นาน ๆ หนักเข้าก็เลยเบื่อ "บางคนฟังไปศึกษาไปก็เอาไปพูดไปคุยให้เขาฟังมีคนนับถือตน ก็เลยตื่นเต้นคิดว่าตนสำเร็จแล้วก็มี" ความเป็นจริงแล้วนักปฏิบัติต้องเป็นผู้ทำมากกว่าการได้ยินได้ฟัง

"การปฏิบัติเป็นของสำคัญมาก" ถึงแม้จะไม่ได้เรียนหากว่าปฏิบัติเป็นเสียแล้ว เข้าถึงธรรมะธรรมโมแล้วจะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง "เมื่อครั้งพุทธกาลท่านไม่ใคร่ได้ศึกษาเล่าเรียนเท่าไรนัก เล่าเรียนบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ เพียงบทกรรมฐานเท่านั้นเอง" ท่านก็ยังได้สำเร็จมรรคผลนิพพานกันมากมาย

"คนทุกวันนี้เรียนมากเหลือเกิน คุยฟุ้งกันไปหมดทั้งบ้านทั้งเมือง" ความเป็นจริงแล้วไม่รู้จักตัวเอง "เราถือพุทธศาสนาเราต้องปฏิบัติมันจึงจะถูก" เราทำ เราปฏิบัติ มากกว่าฟัง .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี  DT014902

วิริยะ12

11 ก.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5267 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย