"มหาภัยของธาตุขันธ์" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    26 พ.ย. 2560

 "มหาภัยของธาตุขันธ์"

" .. "อย่างอาจารย์ชา เมืองอุบลเหมือนกัน นั้นเรานะให้ถอดสาย ไม่ได้บอกว่าให้ถอดสายตรง ๆ" เหตุผลบังคับอยู่ในนั้น "ธาตุขันธ์ของท่านท่านใช้เป็นคุณเป็นประโยชน์มาเป็นเวลานาน เวลานี้ธาตุขันธ์กลายเป็นมหาภัยต่อท่านแล้ว ท่านไม่ควรที่จะเอาไว้"

คือ "มีแต่เป็นภัยตลอดไม่มีคุณแม้นิดหนึ่งเลยในธาตุขันธ์ของท่าน แล้วจะเอาท่านมาทรมานไว้ทำไม สายระโยงระยางวุ่นไปหมด" ท่านทรมานในธาตุขันธ์ของท่านต็มที่ "แต่ลูกศิษย์ลูกหามีแต่ว่าไม่อยากให้ท่านตาย ๆ เพียงเท่านั้นเกิดประโยชน์อะไร ผู้ทรมานคือท่านองค์เดียวในธาตุขันธ์ของท่าน"

ใส่กันอย่างหนัก ๆ เลย "เขาก็อัดเทปเอาไว้ วัดหนองป่าพงไปหาเราที่สวนแสงธรรม" เราก็ใส่เปรี้ยงเลย พอไปเล่าอาการให้ฟัง พอกลับมาเขาก็เอาเทปของเรานี้ไปเปิดให้ชาวอุบลฟังทั้งเมืองเลย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มาอ่านให้ประชาชนทั้งหลายฟัง "เอ้า ฟังนะคราวนี้พากันตัดสินยังไงเอาตัดเทปนี้ เป็นเทปอาจารย์มหาบัวที่เทศน์ที่วัดสวนแสงธรรม" ท่านพูดวันนี้เอาฟัง ฟังแล้วใครจะว่าไงพิจารณากันนะ เขาก็เปิดเทปให้ฟัง "พอฟังจบลงแล้ว เป็นยังไงที่นี่ ผู้ว่าราชการจังหวัดถาม ใครเห็นว่ายังไง"

คือของเรานั้นบอกว่า "ให้ปัดออกหมดโดยสิ้นเชิง ปล่อยให้ท่านไปของท่าน อย่าให้ท่านมาทรมานต่อลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเหมือนเทวทัต ท่านจะตายท่านทรมานไม่ดูความทรมานท่าน มีแต่อยากดูให้ท่านมีชีวิตอยู่ยืนนาน ชีวิตอะไรชีวิตไฟเผาคน"

พออ่านจบลงแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศลั่นเลย "เอ้า ใครจะค้านธรรมะอาจารย์มหาบัวให้ค้านขึ้นมา ถ้าใครไม่ค้านก็จะเป็นไปตามท่านนี่ล่ะบอกงั้น" เป็นไปตามท่านว่านี้ ไม่มีใครค้านแม้แต่คนเดียว เงียบเลย

เออ "เป็นอันว่าทำตามท่านนะ พอปลดอันนั้นท่านก็ผึงไปเลย" นั่นเห็นไหมล่ะ ความทรมานนั้นหมดโดยสิ้นเชิง ก็เป็นอย่างนั้นแหละ ภายในใครจะรู้ได้ยังไง .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3909&CatID=2



DT014902

วิริยะ12

26 พ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5266 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย