"คนที่มีบุญ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    1 เม.ย. 2564

.
 "คนที่มีบุญ"

" .. คนที่มีบุญนั้น "บุญย่อมคอยจ้องที่จะเข้าช่วยอยู่แล้ว" เพียงแต่เปิดโอกาสให้เข้าช่วย คอยเปิดใจรับนั้นเอง "การเปิดใจรับ ก็คือเปิดอารมณ์ที่หุ้มห่อออกเสีย" แม้ชั่วขณะหนึ่ง "ด้วยสติกำหนดทำใจตามวิธีของพระพุทธเจ้า"

เมื่อบุญได้โอกาสพรั่งพรูเข้ามาถึงใจ หรือโผล่ขึ้นมาได้แล้ว "จิตใจจะกลับมีความสุขอย่างยิ่ง" อารมณ์ทั้งหลายที่เคยเห็นว่าดีหรือร้าย "ก็จะกลับเป็นเรื่องธรรมดาโลก" .."

"พระโอวาท"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
    DT014902

วิริยะ12

1 เม.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5322 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย