"หลวงปู่เล่าว่า" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    7 ก.พ. 2561

 "หลวงปู่เล่าว่า"

" .. มีเรื่องหนึ่งที่มีสัตว์เกี่ยวข้อง "เป็นเรื่องที่ท่านพระอาจารย์ฝั่น อาจาโร" ท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟัง "เป็นเรื่องที่แสดงถึงความรักของพ่อไก่ ที่มีผลเช่นเดียวกับความรักของสุภาพบุรุษทั้งหลาย ที่มีต่อสุภาพสตรี"

ท่านพระอาจารย์ท่านเล่าว่า "ท่านเป็นพ่อไก่อยู่หลายภพชาติ" เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย วนเวียนเป็นไก่อยู่หลายชาติnท่านบอกว่า "ท่านต้องวนเวียนเกิดเป็นไก่ ก็เพราะท่านเกิดเป็นไก่ตัวผู้ ไปหลงรักผูกพันไก่ตัวเมีย จึงวนเวียนเป็นไก่อยู่หลายชาติ" จนใจไปผูกพันกับ ความรัก ความหลง "จนต้องเกิดเป็นไก่หลายภพหลายชาติ"

ซึ่งเมื่อท่าน "ในสภาพชีวิตความเป็นไก่ได้สติขึ้นมา รู้ถึงความหลงผิด จึงตั้งสติไว้ ปล่อยใจได้จากความผูกพันกับไก่ตัวเมีย ได้มาเกิดเป็นมนุษย์" ได้ปฏิบัติธรรมบรรลุจุดมุ่งหมายสมปรารถนาเป็นที่เทิดทูนศรัทธาของศิษย์มากมาย "จนถึงทุกวันนี้ว่า ท่านเป็นผู้หนึ่งที่จะไม่เกิดอีกแล้ว" .. "

"แสงส่องใจ อาสาฬบูชา ๒๕๕๒"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
    DT014902

วิริยะ12

7 ก.พ. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5394 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย