บวชจูงพ่อจูงแม่ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    14 พ.ค. 2558

เมื่อกิเลสมันหนาอยู่เหมือนเดิมแล้ว มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรการบวชน่ะ
เมื่อบวชให้พ่อให้แม่ว่างั้น ..หืย..จะไปให้ได้ไง แต่ตัวเองก็ยังเต็มทีอยู่แล้ว
ยังปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจมากมายอยู่อย่างนี้ จะไปตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้ยังไงล่ะ
การที่จะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้ มันก็ต้องอาศัยทำความเพียร
เผากิเลสให้เร่าร้อนให้มันระงับดับไป มันดับไม่หมดก็ให้มันดับอย่างหยาบๆไปก่อน
อย่างนี้ก็นับว่าเป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยนะ

ถ้าหากว่ายังสะสมกิเลสหยาบๆ เช่น ราคะ ความกำหนัดยินดียังแรงกล้าอยู่อย่างนี้นะ
มันจะเอาบุญกุศลที่ไหนมาเกิดขึ้นในใจได้ โทสะ นี่ก็รุนแรงอยู่อย่างนี้นะ
โมหะ ความหลง มืดแปดด้านไม่รู้ทิศทางอะไรเลยอย่างนี้
ถ้าความหลงเข้าครอบงำจิต ไม่รู้ทิศรู้ทางที่จะพ้นทุกข์อะไรเลยอย่างนี้นะ
แล้วจะเอาบุญเอาคุณที่ไหนมาทดแทนคุณบิดามารดาได้
ไม่ได้นะ...ขอให้เข้าใจ ไม่ใช่ว่าได้บวชมานุ่งเหลืองห่มเหลือง
แล้วก็จะตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาเลย..ไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก

ตอบได้ก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติดีไปไม่ท้อไม่ถอย สำรวมตนด้วยดี
มีจิตใจสงบจากราคะ โทสะ โมหะ ไปอย่างนี้แล้วมารดาบิดาเห็นลูกของตน
ตั้งอยู่ในความสำรวม ตั้งอยู่ในความสงบ พ่อแม่ก็ศรัทธาเลื่อมใสในลูกบัดนี้นะ
และกราบลูก..กราบลูกชายของตนอย่างไม่ขยะแขยงเลยแหละ
เมื่อเห็นลูกชายตั้งอยู่ในคุณธรรมอันสูงส่งอย่างนั้นนะ ให้คิดให้ดี

อย่างนั้น..การทำให้มารดาบิดาเคารพนับถือเช่นนั้นแล้ว
โทษที่ได้ประมาทท่านมาแต่ก่อน ท่านก็อโหสิกรรมให้หมด
ท่านก็ไม่ถือโกรธถือเกลียดอะไรลูกของตน
นี่แล้วค่าที่ตนได้ประมาทท่านมาแต่ก่อนนู้น โทษอันนั้นมันก็ระงับไปเลย
มันเป็นอย่างนั้น นี่จึงเรียกว่า "เราบวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่"
ที่ได้ให้กำเนิดเกิดมา เกิดมาแล้วเรามาบวชทำความดีเข้าไปจนพ่อแม่ยอมรับ
ว่าลูกของตนนี้เป็น "พระ" จริงอย่างนี้นะ

พ่อแม่ก็มีความสุขใจ เห็นลูกของตนทำดี ขยันในข้อวัตรปฏิบัติ
ได้รับยกย่องจากทายกทายิกาทั้งหลาย พ่อแม่ได้ยินอย่างนั้นก็ดีอกดีใจ
อันนี้แหละที่ท่านเรียกว่า "บวชจูงพ่อจูงแม่" ก็จูงพ่อจูงแม่ให้เข้าวัดเข้าวานั่นเอง
และจูงให้ "ละความชั่ว ทำความดี" ไม่ใช่เข้าวัดเฉยๆ

พ่อแม่ดื่มเหล้าเมาสุราอยู่อย่างนี้นะ ลูกก็พยายามหาอุบาย
ถ้าตนไม่สามารถสอนได้อย่างนี้ก็พยายามจูงพ่อแม่ให้เข้ามาหาครูบาอาจารย์
ให้เพื่อนแนะนำสั่งสอนให้อย่างนี้ มันก็ต้องฉลาดอย่างนั้น
การที่เราจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ การที่มาหาอุบายชักชวนพ่อแม่
ให้ละความชั่วทำความดีให้ได้ อันนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า
เป็นการตอบบุญแทนคุณอย่างสูงเลย ..ให้เข้าใจ

...

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย   DT017019

จำปาพร

14 พ.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5327 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย