"ผู้ปฏิบัติ เป็นผู้มีบุญสูงสุด" (สมด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    8 เม.ย. 2565

.
 "ผู้ปฏิบัติ เป็นผู้มีบุญสูงสุด"

" .. ผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีบุญอย่างยิ่ง "แต่ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา" คือปฏิบัติให้จริงตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน "เป็นผู้มีบุญสูงสุด"

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประเสริฐสุด ไม่มีที่เปรียบได้ "เพราะพระพุทธศาสนาเท่านั้น ที่จะพาไปให้รู้จักพลังพิเศษ คือความคิดที่สามารถทำลายความทุกข์ได้" ตั้งแต่ทุกข์น้อย จนถึงทุกข์ทั้งปวง จนถึงเป็นผู้ไกลทุกข์สิ้นเชิง ไม่มีเวลากลับมาให้เป็นทุกข์อีกเลย ตลอดไป .. "

"แสงส่องใจ" ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๗
สมด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 
   DT014902

วิริยะ12

8 เม.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5319 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย