."เมื่อจิตสงบ จิตมันก็สบาย" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12    18 มิ.ย. 2566

.
 "เมื่อจิตสงบ จิตมันก็สบาย"

" .. "เมื่อจิตเป็นกุศล" จิตมันว่างหมด "จิตมันสบาย จิตดีมีความสุขความสบาย" ที่เรามานี้
ต้องการความสุข ความสบาย ต้องการความพ้นทุกข์เท่านั้น เราจะเอาอะไรสุขสบายล่ะ
นอกจากใจของเราสงบ

"เมื่อใจของเราสงบแล้ว ความสุขความสบายก็เกิดที่นั่น" ไม่ได้เกิดที่อื่น ไม่ได้สุขสบาย
เพราะวัตถุข้าวของทั้งหลายต่าง ๆ "ใจเราสบายเท่านั้นแหละ" ความสุข เมื่อใจเราสบายแล้ว
ทำอะไรก็สบาย ทำมาหากิน ค้าขาย การอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง "เราก็สุขก็สบาย ธรรมนั้นก็
นำความสุขความสบายให้"
ไปในชาติใดภพใดธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม .. "

"หลวงปู่ฝั้น อาจาโร" วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร ๓ กันยายน ๒๕๑๑
ม.ร.ว. ส่งศรี เกตุสิงห์ ถอดจากแถบบันทึกเสียง    DT014902

วิริยะ12

18 มิ.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5299 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย