"ใจเรานี้เป็นคลังแห่งธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    3 ก.พ. 2562

 "ใจเรานี้เป็นคลังแห่งธรรม"

" .. ใจเรานี้เป็นคลังแห่งธรรม เป็นคลังแห่งบุญกุศล "จึงขอให้ทุกท่านได้มีความยินดีในกุศลศีลทานที่ได้บำเพ็ญมานี้ว่า ไม่สูญหายไปไหน" นอกจากผู้รับได้รับด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส แล้วไปจัดการแก้ไขสิ่งจำเป็นให้สมบูรณ์พูนผลขึ้นมา

แล้วตัวของเรายังแสดงความเป็นคนดี "ความเป็นคนมีจิตใจกว้างขวาง ความเป็นคนเสียสละ ความเป็นผู้มีเมตตาจิตคิดช่วยโลกอย่างเด่นชัด" ให้เห็นประจักษ์ทั้งตนเองและคนอื่น "คุณธรรมอันนี้แหละจะตามสนองเรา" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

3 ก.พ. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5346 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย