"อารมณ์นี้ก็เหมือนกับงูเห่า" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    28 ม.ค. 2567

"อารมณ์นี้ก็เหมือนกับงูเห่า"

" .. ขอให้โยมจำไว้ในใจว่า อารมณ์ทั้งหลายนั้น จะเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตาม หรืออารมณ์ที่ไม่พอใจก็ตาม "อารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ มันเหมือนงูเห่า" งูเห่ามันมีพิษมาก ถ้ามันฉกคนแล้ว ก็ทำให้ถึงแก่ความตายได้

อารมณ์นี้ก็เหมือนกับงูเห่าที่มีพิษร้ายนั้น "อารมณ์ที่พอใจก็มีพิษมาก อารมณ์ที่ไม่พอใจก็มีพิษมาก มันทำให้จิตใจของเราไม่เป็นเสรี" ทำให้จิตใจไขว้เขวจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้า .. "

"หลวงปู่ชา สุภัทโท"   DT014902

วิริยะ12

28 ม.ค. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  5347 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย