"เชื่อมั่นการปฏิบัติธรรม" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    27 ก.พ. 2565

.
 "เชื่อมั่นการปฏิบัติธรรม"

" .. การปฏิบัติธรรมนี้ "ไม่อ้างกาลอ้างเวลาเลย เวลาใดก็ทำได้ทั้งนั้น" แต่ขอให้มีความเชื่อ มั่นในใจจริง ๆ "เชื่อมั่นว่าเมื่อเราปฏิบัติตามธรรมนี้ จักได้รับความสุขอย่างนั้น" จะทำกิเลสให้น้อย บางออกไปจากใจ "เมื่อมองเห็นลู่ทางอย่างนี้แล้ว มันก็พอใจทำ" คนเราเป็นอย่างนั้น

ด้งนั้น "พระศาสดาจงได้ทรงแสดงอานิสงส์" แห่งการเจริญสติปัฏฐานธรรมทั้งสีนี้ไว้ว่า "เป็นไปเพื่อความระงับเสียได้ ซึ่งความทุกข์ ความโศกเศร้า ความเสียใจพิไรรำพันต่าง ๆ ความทุกข์ความโศกดังกล่าวมานี้ ย่อมระงับดับไป" เมื่อบุคคลใดมารู้แจ้งในสติปัฏฐานธรรมทั้งสีนี้ ถ้าหากว่าเจริญมาก ๆ ได้ที่แล้ว ก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ .. "

"ธรรมโอวาท ๓"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 DT014902

วิริยะ12

27 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5189 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย