"วิธีรักษาศีล" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    22 ก.พ. 2565

.
 "วิธีรักษาศีล"

" .. ศาสนาพระพุทธเจ้า "สอนให้เราปฏิบัติ ไม่ใช่สอนให้เราถือ" บางแนวปฏิบัติก็ดังอธิบายมาให้ฟังแล้ว คือ ศีล สมาธิ ปัญญา "ศีลถึงแม้จะรักษาไม่ได้ทั้งหมด ให้ได้ทีละข้อสองข้อ" ถ้ามันมากนักเอาเดือนละข้อ เดือนหนึ่งให้งดเว้นเสียจากข้อหนึ่ง

จะเอาข้อไหนก็ได้ "เมื่อหลายเดือนก็จะครบห้าข้อ" หรือเอาเป็นปีก็ได้ ให้งดเว้นปีละข้อ "หมายความถึงการงดเว้นจากความชั่ว" ความชั่วที่เรางดเว้นได้เป็นของดีเป็นกำไรชีวิตของเราที่เราได้ของดีขึ้นมาไว้ที่ในชีวิตของเรา "ศีลนั้นได้ปีละสิกขาบท ๆ ห้าปีก็ครบทั้งห้าสิกขาบท ศีลห้าของเราก็บริบูรณ์" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
สนทนาธรรม วัดมัชฌิมศาสนวงศ์
เมืองเมนคุต ประเทศอินโดนีเซีย    DT014902

วิริยะ12

22 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5314 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย