"การภาวนามีอานิสงส์มาก" (หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร)

 วิริยะ12  

.
 "การภาวนามีอานิสงส์มาก"

" .. เรื่องจิตภาวนานั้น ท่านเน้นมากว่า "ถ้าไม่หัดไว้ก็แสนจะลำบาก" ท่านมักจะกล่าวบ่อยๆ ว่า "การภาวนานั้นมีอานิสงส์มาก อย่างแค่ช้างฟัดหู งูแลบลิ้น ก็ยังมีอานิสงค์มหาศาล" ถ้าได้มากกว่านั้นก็จะยิ่งดีขึ้น ท่านเคยพูดว่า ..

" .. "จิตติดที่ไหน ย่อมไปเกิด ณ ที่นั้น" จิตติดเรือนก็อาจจะมาเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกได้ แม้แต่พระภิกษุติดจีวรยังไปเกิดเป็นเล็น น่าหวาดกลัวนัก แล้วกิเลสมีร้อยแปดประตู "พุทโธมีประตูเดียว" เพราะฉะนั้น ให้ฝึกปฏิบัติให้คุ้นเคย "วาระที่เราจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติจะเข้าจิตได้ทันหรือเปล่า" .. "

หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
วัดถ้ำผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
.
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk-main-page.htm
   

5,395


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย