"เพราะมีบุญ - มีศรัทธา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    24 มิ.ย. 2566

.
 "เพราะมีบุญ - มีศรัทธา"

ผู้ถาม : "คนที่ปฏิบัติภาวนาเป็นนั้น" เพราะกรรมที่เขาสร้างสมมาที่เรียกว่า"บารมีชาติก่อนที่สร้างไว้ใช่หรือไม่" หรือจะเป็น "เพราะวิริยะที่ทำความเพียรชาตินี้เอง"

ท่านอาจารย์ : ถ้าภาวนาเป็นแล้ว "บุญก็มาวาสนาก็ส่งให้อะไร ๆ ก็ดีไปหมด" ถ้าภาวนาไม่เป็นแล้วอะไร ๆ มันก็ตันตื้นไปหมดภาวนาเป็นแล้วถึงขนาดนั้น มันก็ไม่พ้น ขี้เกียจอยู่ดี ๆ นั่นเอง

ผู้ถาม : "ทำไมท่านอาจารย์สอนจึงเข้าใจ" แต่อื่นพูดไม่เข้าใจ

ท่านอาจารย์ : นั่นเรียกว่าบุญมาวาสนาส่งแล้ว "เพราะเราก็มีศรัทธา" แล้วก็มีครูบาอาจารย์มาสอนให้ด้วย เราทำตามคำสอนของท่านก็เป็นไปตามปรารถนา "บุญ คือทุนเดิมมีอยู่แล้ว ศรัทธาเพิ่มบุญ ให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป" เอาบุญมาสร้างบุญยิ่ง ๆ ขึ้น ในสิงคโปร์นี้จะมีที่ไหนที่สร้างบ้านแล้วมีพระมาอยู่ให้อย่างนี้ .. "

"ปุจฉาวิสัชนาต่างประเทศ" สิงคโปร์
โดย พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ (เวลาบ่าย)    DT014902

วิริยะ12

24 มิ.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5349 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย