"บุญกุศลนี่ไม่มีการสูญสลาย" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    12 มี.ค. 2563

 "บุญกุศลนี่ไม่มีการสูญสลาย"

" .. บุญกุศลที่เราอุทิศไปให้ ถึงเขาจะไม่ได้รับ ก็ไม่ได้สูญหายไปไหน "บุญกุศลนี่ไม่มีการสูญสลาย ถ้าไม่มีการเสวยสุขจากผลบุญนั้น" กล่าวคือ "เราสร้างบุญกุศลมากเท่าไร ก็ได้มากเท่านั้น"

จะอุทิศไปให้ใครมากเท่าไร "ก็ไม่ได้เป็นการแบ่งแยก หรือทำให้บุญกุศล ที่เราสร้างนั้นถดถอยน้อยลงแต่ประการใด" คงสะสมส่งผลให้แก่เราเมื่อถึงกาลอันสมควร "เมื่อส่งผลแล้วจึงเป็นการใช้ไป หมดไป" ซึ่งบุญในแต่ละส่วน

"แต่บุญมีผลอันยิ่งสามารถส่งผลให้แก่ผู้สร้างได้นานข้ามภพข้ามชาติได้" หลาย ๆ ชาติเลยทีเดียว "ถ้าไม่มีกรรมชั่วมาตัดรอนให้บุญมีกำลังอ่อนลงเสียก่อน" ก็คงได้รับผลแห่งบุญนั้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดบุญ .. "

"หลวงปู่เล่าเรื่อง"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 DT014902

วิริยะ12

12 มี.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4978 

  ความคิดเห็น• วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร

• ดาวน์โหลด ...โปรแกรมท่องขุมนรก

• วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

• เรียนเก่ง เพราะ สมาธิ!!

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย