ปัจจุบันนี้โลกเราต้องการคนดี

 ลูกโป่ง  

ปัจจุบันนี้โลกเราต้องการคนดี
โลกต้องการการให้อภัย
เพราะนั่นเป็นทางแห่งความสันติสุข
ต้องให้อภัย ทำใจให้กว้างขวาง
จึงจะได้ชื่อว่า เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้จริง

:: ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

5,467จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย