"ทำดีด้วยใจอันบริสุทธิ์" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12    2 พ.ย. 2565

.
 "ทำดีด้วยใจอันบริสุทธิ์"

" .. "ทำดีแม้น้อย ด้วยใจอันบริสุทธิ์" ดีกว่าทำมากด้วยใจริษยาหรือความเย่อหยิ่งจองหองและมายาสาไถย ทำเล็กน้อยแต่ให้ดีจริง ๆ "ทำด้วยความเมตตากรุณาย่อมเป็นคุณประโยชน์มาก" เหมือนแก้วหัวแหวนอันมีน้ำบริสุทธิ์ก็ย่อมจะมีค่ามาก

"ตายเสียด้วยทำความดี ประเสริฐกว่าที่เป็นอยู่ด้วยทำความชั่ว" เพราะว่าตายด้วยทำความดีนั้น จะมีสิ่งที่ต้องเสียไปก็แต่เพียงร่างกายเท่านั้น แต่จิตนั้นจะผ่องใสเป็นปกติดีอยู่ "เป็นอยู่ด้วยทำความชั่วนั้น" ถึงจะดีก็แต่ร่างกายเท่านั้น "แต่จิตใจนั้นจะเศร้าหมองหาดีไม่" .. "

"ลิขิตธรรม"
หลวงปู่ลี กุสลธโร
    DT014902

วิริยะ12

2 พ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5383 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย