ธัมโอวาท โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

 Ratchada     22 พ.ย. 2556

ภาพประกอบธรรมะ - ธัมโอวาท
โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา


 เป้าหมายของการปฏิบัติ คือ การชำระจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์จากกิเลส
ให้กิเลสอันได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น
ให้หมดไปจากจิตใจของเรา

ฉะนั้น เราก็ต้องมาวัดผลกัน
โดยดูที่ผล ดูที่เป้าหมายของการปฏิบัติ
ดูความสะอาด ความบริสุทธิ์ในจิตใจของเราว่า
กิเลสที่เคยมีอยู่นี้เบาบางลงไปหรือไม่
โลภะ โทสะในใจของเรานั้น ลดลงไปได้บ้างไหม

ถ้าหากเบาบางลงไป ก็แสดงว่าการปฏิบัตินั้นมีความก้าวหน้า
แต่ถ้ากิเลสยังมีเท่าเดิม หรืออาจจะมากขึ้น
ก็แสดงว่าการปฏิบัตินั้นยังไม่เจริญ ยังไม่ก้าวหน้า

แต่ละคนต้องวัดผลการปฏิบัติด้วยตัวของตัวเอง
ไม่มีใครที่จะตัดสินให้
ไม่มีใครจะมาประกาศให้
เราต้องตัดสินให้ตัวเราเอง ด้วยความยุติธรรม 

ที่มา : พระธรรมเทศนาเรื่อง “ประเมินผลการปฏิบัติ” คลิกอ่านเพิ่มเติม

http://www.watmaheyong.org/index.php/dhamma-reading/474-evaluate-yourself.html

รับชมข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฟังธรรม วิดีทัศน์ หนังสือธรรมะ รายการถ่ายทอดสด วิทยุออนไลน์ แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูเกษมธรรมทัต ได้ที่หน้าเว็บ

http://www.watmaheyong.org


ที่มา : http://www.watmaheyong.org

DT015578

Ratchada

22 พ.ย. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5192 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย