"ธรรมท่านสอนให้ระวังตัวเอง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "ธรรมท่านสอนให้ระวังตัวเอง"

" .. การระวังตัวเองนั้นถูกต้องแล้ว "ส่วนมากระมัดระวังแต่ผู้อื่น สิ่งอื่น" ไม่ย้อนมาระวังตัวเอง ซึ่งเป็นตัวการสำคัญบ้างเลย จึงมักผิดพลาดอยู่บ่อย ๆ "ธรรมะท่านสอนให้ดูตัวเอง ระวังตัวเอง" จะได้เห็นความบกพร่องของตัวเอง แล้วแก้ไขไปเรื่อย ๆ จนสมบูรณ์ได้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี  


• ธรรมให้รู้ : ตอนที่53 - เมื่อลมหายใจหายไป โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่88 - โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• "ทานกับความตระหนี่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• 69(08/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย