"การภาวนาเบื้องต้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

 "การภาวนาเบื้องต้น"

" .. เราต้องเอาคำภาวนาเป็นหลัก จะเอา "พุทโธ" หรือ "อานาปานสติ" ก็ได้
ให้เลือกเอาอันเดียว ถ้าไม่มีคำบริกรรม ก็ไม่ทราบจิตจะอยู่ได้อย่างไร

เพราะจิตไม่มีตัวตน มันต้องมีคำบริกรรม มันจึงจะมีเครื่องอยู่ ครั้นเอาคำบริกรรมมาตั้งไว้
จิตก็ไปยึดเอาคำบริกรรมนั้น จิตมันก็จดจ้องในสิ่งนั้น

จิตไม่มีหลายอย่างหลายอัน จิตมีอันเดียว ถึงจดจ้องอยู่เช่นนั้นแล้วมันไม่กังวลเรื่องอื่นไกล
มันนิ่งแน่วอยู่อันเดียว

พอสละวางความคิดความอ่านแล้ว ยังแต่จิตอันเดียว มันก็เป็นสมาธิเท่านั้นเอง
พากันฝึกหัดปฏิบัติก็ต้องการเป็นสมาธิเท่านั้น .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    

5,384


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย