"การละอารมณ์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    14 ม.ค. 2563


 "การละอารมณ์"

ผู้ถาม : ตามที่เข้าใจ "เวลามีอารมณ์เกิดขึ้นจะต้องพยายามระงับ" แต่ว่าท่านอาจารย์ว่า "เราจะต้องพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้น" หมายความว่า "อารมณ์ที่เราจะระงับคือเป็นอารมณ์ที่เราควรจะพิจารณา" หรือว่าอย่างไร

ท่านอาจารย : "การพยายามละอารมณ์คือละด้วยวิธีสละทิ้งเลย" ก็จัดเป็นการละได้เหมือนกัน แต่ละไม่เด็ดขาด "พิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วด้วยอุบายต่าง ๆ เห็นชัดแล้วจึงละ นี้เป็นการละได้เด็ดขาด" ทั้งสองอย่างนี้ใช้ได้เหมือนกัน อย่างที่หนึ่งใช้เวลาอันสั้น อย่างที่สองใช้เวลายาวนาน ..

"ถามตอบต่างประเทศ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
สิงคโปร์ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐    DT014902

วิริยะ12

14 ม.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5381 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย