ลองให้มันสงบสักทีจิตใจ : หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

 จำปาพร    30 พ.ค. 2558

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง)
ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

...

อย่างนี้เมื่อเรานั่งอยู่อย่างนี้มันร้อนบ้างมันหนาวหนาวบ้างมันเจ็บมันปวดบ้าง
แข้งขาก็ดี..เราอย่าไปสนใจกับมันอย่าไปยุ่งกับมัน ปล่อยมันลองดูสิ มันจะเป็นยังไง
ปล่อยแข้งปล่อยขาปล่อยเอว..ลองดู ปล่อยความเจ็บปวดทุกขเวทนานั้นน่ะ
ต่อไปลองดู จิตใจพวกเรามันไม่ยุ่งเท่านั้นแหละ ครั้นปลอยได้มันก็มาคุมอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน
กับลมหายใจเข้าออกได้ ค่อยเป็นค่อยไป ทำไปเรื่อยๆ

ถ้าบุคคลใดฉลาดปล่อยวางทั้งอดีต อนาคตได้จิตใจจะได้สงบเป็นสมาธิได้รวดเร็วมาก
ตรงนี้แหละ อันนี้จิตใจพวกเรามันไม่สงบนั้นคืออะไร มันขาดสติสัมปชัญญะ
การประคับประคองควบคุมดูแลจิตใจของตนให้อยู่คบกับข้อธรรมกรรมฐานไม่ได้นั่นเอง
เป็นเหตุให้จิตใจไม่สงบ มันไปยุ่งกับเรื่องอื่น ยุ่งกับเรื่องราวต่างๆข้างนอกเหมือนดังได้กล่าวมา
ถ้าหากเราวางได้หมดเร็วเท่าไร จิตใจของพวกเราก็ยิ่งสงบได้เร็วเท่านั้น เป็นสมาธิได้เร็วเท่านั้นเอง

อย่าให้จิตใจของเราไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องภายนอก วุ่นวายกับรูปร่างกายเจ็บแข้งเจ็บขา
อย่าไปยุ่งกับมันเถอะ เวลาทำสมาธิ เราลองวางลองดู แล้วก็พิจารณาดูเดี๋ยวก็ไม่เจ็บเองของมัน
มันจะได้มีชัยชนะ ข้ามทุกขเวทนาเกิดขึ้น จะได้รับความสงบความสบายเกิดขึ้น
ให้มันละได้สักทีลองดู ให้มันสงบลองดูสักทีจิตใจ มันสงบสักทีหนึ่งมันจะเห็นชัดเจนขึ้นมา
เอ๊ะ..จิตใจสงบนี่มันสุข มีความสุขจริงจะได้มั่นใจ ค่อยๆมีความพากความเพียรพยายาม
อย่าใจร้อน ทำใจเย็นๆ ให้มีความตั้งใจ ให้สติสัมปชัญญะควบคุมดูแลจิตใจของเรา
อยู่กับธรรมกรรมฐาน เราอย่าไปไหน อย่าคิดไป คิดไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรหรอกDT017019

จำปาพร

30 พ.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5272 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย