"ท่านให้ฝืนใจตัวเอง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "ท่านให้ฝืนใจตัวเอง"

" .. มรรคผลนิพพานมีอยู่ "แต่สิ่งเหล่านั้นเกิดจากการปฏิบัติ" เกิดจากการทรมาน กล้าหาญ กล้าฝึก กล้าหัด กล้าคิด กล้าแปลง กล้าทำ การทำนั้นทำอย่างไร

"ท่านให้ฝืนใจตัวเอง" ใจเราคิดไปทางนี้ท่านให้ไปทางโน้น ใจเราคิดไปทางโน้นท่านให้ไปทางนี้ ทำไมท่านจึงให้ฝืนใจ เพราะใจถูกกิเลสเข้าพอกเต็มที่แล้ว "มันยังไม่ได้ฝึกหัดดัดแปลง ยังไม่เป็นศีลเป็นธรรม ใจมันยังไม่แจ้ง" จะไปเชื่อมันได้อย่างไร .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 

5,432


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย