"รักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบัน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    28 ธ.ค. 2564

.
 "รักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบัน"

" .. "พยายามรักษาจิตของท่านให้อยู่กับปัจจุบัน" เมื่อเกิดรู้สึกอะไรขึ้นมาภาย ในจิตก็ตาม จงเฝ้าดูมันและปล่อยวาง "อย่าแม้แต่หวังที่จะไม่ให้มีความนึกคิดเกิดขึ้นเลย" แล้วจิตก็จะเข้า สภาวะปกติตามธรรมชาติของมัน "ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างความดีและความชั่ว" ร้อนและหนาว เร็วหรือช้า ไม่มีเราไม่มีเขา ไม่มีตัวตนเลย อะไร ๆ ก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น

"อย่ายึดมั่นอยู่กับการแยกตัวไปอยู่แต่ลำพัง" หรือกับการเก็บตัว ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด "จงรู้จักตัวเองด้วยการปฏิบัติตนเป็นปกติตามธรรมชาติ และเฝ้าดู" เมื่อเกิดสงสัยจงเฝ้าดูมันเกิดขึ้นและดับไป มันก็ง่าย ๆ "อย่ายึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดทั้งสิ้น" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท DT014902

วิริยะ12

28 ธ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5190 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย