"ธรรมและกิเลสนี้ เกิดจากใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    2 ม.ค. 2558

 "ธรรมและกิเลสนี้ เกิดจากใจ"

" .. แสดงออกมาจากใจ ให้เป็นความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน แล้วยิ่งต่างคนต่างมีธรรมภายในใจ
ก็ฉายแสงออกมาด้วยความดีงามนี้ โลกจะชุ่มเย็นไปทั่วหน้ากัน เพราะอำนาจแห่งธรรมไม่เคยทำ
ใครให้เดือดร้อนเลย

นอกจากกิเลส มีมากมีน้อยก่อกวนทุกอย่าง เป็นไปได้ไม่มีประมาณ สำหรับกิเลสนี้เกิดขึ้นจากใจ
ด้วยกันนะ กิเลสก็เกิดขึ้นจากใจ แสดงฤทธิ์ออกมาจากใจ ทำลายตนเองแล้วก็ทำลายผู้อื่น

แล้วธรรมก็ออกลวดลายหรือออกฤทธิ์ขึ้นมาจากใจ ทำความร่มเย็นเป็นมงคลแก่ตนเอง ให้ความร่ม
เย็นและเป็นสิริมงคลแก่ส่วนรวมทั่ว ๆ ไป ก็คือธรรมที่เกิดขึ้นจากใจ

นี่ละให้พากันจำเอาไว้ เวลาศึกษาเล่าเรียนแล้วให้ไปปฏิบัติ .."

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  DT014902

วิริยะ12

2 ม.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5186 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย