"หนทางมาวัด" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "หนทางมาวัด"

" .. "ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี สิ่งทั้งสามประการนี้ ท่านเรียกว่า มรรค" อันมรรคนี้ยังไม่ใช่ศาสนา อีกซ้ำยังไม่ใช่สิ่งที่พระศาสดาต้องการอย่างแท้จริงเลย แต่เป็นหนทางที่จะดำเนินเข้าไป

"เหมือนกับที่ท่านมหามาจากกรุงเทพฯ จะมาวัดหนองป่าพง ท่านมหาคงไม่ต้องการหนทาง ต้องการถึงวัดต่างหาก" แต่หนทางเป็นสิ่งจำเป็นแก่ท่านมหาที่จะต้องมา

ฉะนั้น "ถนนที่ท่านมหามานั้น มันไม่ใช่วัด มันเป็นเพียงถนนมาวัดเท่านั้น" แต่จำเป็นต้องมาตามถนนจึงจะมาถึงวัดได้ .. "

"กุญแจภาวนาและตามดูจิต"
หลวงปู่ชา สุภัทโท

 


• อายุของพระพุทธเจ้าเป็นกฏธรรมดา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• การเจริญสติปัฏฐาน พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

• ขอเมตตาสร้างทางกันไฟรอบวัดเพื่อช่วยสัตว์น้อยใหญ่

• เราทำดี ไม่ใช่เพราะอยากให้ใครเห็นว่า เราเป็นคนดี...

• วัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย