"ถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ตาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "ถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ตาย"

" .. ก็นึกขำเหมือนกันนะ มนุษย์เราทั้งหลาย "เมื่อจะตายแล้วก็โศกเศร้า" วุ่นวาย นั่งร้องไห้ เสียใจ สารพัดอย่าง "หลงไปสิโยม .. ม้นหลงนะ .. พอคนตายก็ร้อง ไห้พิไรรำพัน" แต่ไหนแต่ไรมาไม่ค่อยได้พิจารณาให้ชัดแจ้งนะ ความเป็นจริงแล้ว อาตมาขอโอกาสด้วยนะ "อาตมาเห็นว่า ถ้าจะร้องไห้กับคนตายนะ ร้องไห้กับคนที่เกิดมาดีกว่า"

แต่มันกลับกันเสีย "ถ้าคนเกิดมาแล้ว โยมทั้งหลายก็ห้วเราะดีอกดีใจกันชื่นบาน" ความเป็นจริง "เกิดนั่นละคือตาย ตายนั่นละคือเกิด" ด้นก็คือปลาย ปลายก็คือด้น เราไม่รู้จัก ถึงเวลา "จวนจะตายหรือตายแล้ว ก็ร้องไห้กัน นี่คือคนโง่" ถ้าจะร้องไห้อย่างนั่นมาแต่ด้นก็ยังจะดีนะ "เมื่อเกิดมาก็ร้องไห้กันเสียเถอะ" ดูให้ดีชิ "ถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ตาย" เข้าใจไหม .. "

"พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    

5,582


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย