"ปฏิบัติบูชา เป็นการบูชาอันเลิศ" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12    12 พ.ย. 2564

.
 "ปฏิบัติบูชา เป็นการบูชาอันเลิศ"

" .. "อามิสบูชา" มีน้ำหนักเพียง ๕ กิโลกรัม แต่ "ปฏิบัติบูชา" มีน้ำหนักถึง ๑๐๐ กิโลกรัม "อามิสบูชา" จึงเป็นสิ่งที่ทำได้เฉพาะกาลเท่านั้น "ส่วนปฏิบัติบูชาทำได้ไม่จำกัดกาลเวลา" สถานที่ หรือบุคคล เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องว่า "ปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอันเลิศ" .. "

"พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้า" หน้า ๑๙๗
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร DT014902

วิริยะ12

12 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5262 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย