"ดับร้อนดับทุกข์ ด้วยพุทโธ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    15 ต.ค. 2565

.
 "ดับร้อนดับทุกข์ ด้วยพุทโธ"

" .. "การภาวนาพุทโธ" หรือธรรโม หรือสังโฆ เพียงสั้น ๆ คำใดคำหนึ่ง นับได้ว่าเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือระลึกถึงพระธรรม หรือระลึกถึงพระสงฆ์ "ผลย่อมตรงกัน คือความหวาดกลัวที่แม้เกิดขึ้นจักหายสิ้นไป"

"ความคิดถึง" สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระธรรม หรือพระสงฆ์ "เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่จิตใจ สงบความวุ่นวายทั้งปวง" ไม่ว่ากำลังร้อนด้วยความคิดใด

"ความคิดไปถึง" สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระธรรม หรือพระสงฆ์ "จักดับความร้อนยังความเย็นให้เกิดแทนที่ได้" ไม่พึงปฏิเสธความจริงอันเป็นมงคลนี้ .. "

"แสงส่องใจ" ๓ ตุลาคม ๒๕๓๗
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร    DT014902

วิริยะ12

15 ต.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5382 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย