ทำลายกิเลสก่อนกิเลสทำลายเรา (ท่านพ่อลี ธัมมมธโร)
 ภัสรามณี   27 มิ.ย. 2561

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการจิตคิดดีมีแต่ทำให้โลกเจริญ มิใช่คิดทำลายจะทำให้โลกพินาศได้อย่างไร คิดชั่ว คิดเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่น เช่น คิดโลภคิดริษยานั้นก็คือกิเลส ซึ่งเป็นเสมือนกาฝากที่เกิดจำเริญขึ้นก็เพื่อจะทำลายต้นไม้ที่มันอาศัยอยู่ให้ตกตายตามกันไปในที่สุด

ดังนั้น เราควรฆ่าทำลายกิเลสให้ได้เสียก่อน ก่อนที่มันจะพากันทำร้ายตัวเราผู้ให้ที่อาศัยแก่มันให้ถึงซึ่งความพินาศไปด้วยกัน


ที่มา : คัดลอกเนื้อหาจาก “หนังสือมรรควิจารณ์” พิมพ์ครั้งที่ ๒. หน้า ๒๑๘.

DT018306

ภัสรามณี

27 มิ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4121 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย