"ให้เมตตาตนก่อน" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12    26 ต.ค. 2564

.
 "ให้เมตตาตนก่อน"

" .. คำว่า "ให้เมตตาตนก่อนนั้น" เพราะจะได้เอาเมตตาเป็นพยานว่า "ตนไมขอเป็นเวรเป็นภัยกับใคร" ส่วนทีจะเจริญนานหรือไม่นานนั้น มันขึ้นอยู่กับปัญญาของเราอีก

คือเราเห็นตามความเป็นจริงว่า "เราไม่ชอบให้ผู้อื่นติเตียน เบียดเบียนอันใดเลย" เมื่อมันชัดในขันธ์สันดาน "เราก็แผ่เมตตาถึงผู้อื่นโดยเร็วและไม่นิยมชั้นวรรณะด้วย" .. "

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต 
   DT014902

วิริยะ12

26 ต.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5360 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย