"บารมี คือคุณธรรมอันยวดยิ่ง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    16 มิ.ย. 2564

.
 "บารมี คือคุณธรรมอันยวดยิ่ง"

" .. พระพุทธองค์ท่านจึงให้สร้างบารมี "บารมีก็คือคุณธรรมอันยวดยิ่ง" สร้างบารมีทางจิตใจคือให้พิจารณาให้ภาวนา "ภาวนา" ก็คือการพิจารณา เหมือนเราจับเอาไม้มาตัด ต้องรู้ว่าตัดตรงนี้ มันจะสั้นไปไหมหนอ หรือจะยาวไปไหมหนอ "นี้คือภาวนาล่ะ" ไม้นี้มันจะใหญ่ไปหรือเล็กไปหนอ พิจารณาว่าจะตัดตรงไหน

"ความจริงทุกคนต้องภาวนา" แต่เราไม่รู้เรื่องของเจ้าของ "ถ้าเราพิจารณาเหตุพิจารณาผลแล้ว เราก็ทำความชั่วไม่ได้" ไม้ .. ถ้าเราพิจารณาแล้วตัดไม่ผิด ถ้าพิจารณาไม่ออกเอาตลับเมตรมาวัดดู ได้ห้าเมตรหกเมตรตามที่เราต้องการค่อยตัดไม่ผิด "นี้เรืยกว่า การภาวนา ทุกอย่างให้ได้ภาวนา"

พระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่า "การให้ทานร้อยครั้ง ไม่เท่ารักษาศีลครั้งหนึ่ง รักษาศีลร้อยครั้งไม่เท่าภาวนาครั้งหนึ่ง ภาวนานี้มันละเอียด เพราะภาวนานี้มันถึงจิต" มันปล้อนสารพัดอย่างออกมาได้เห็นในจิตตนเอง .. "

"เหนือสิ่งอื่นใด"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    DT014902

วิริยะ12

16 มิ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5314 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย