"ทำอย่างไรจึงจะตัดภพชาติได้" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

.
 "ทำอย่างไรจึงจะตัดภพชาติได้"

ถาม : "จะทำอย่างไรจึงจะพ้นจากการนับชาติไม่จบสิ้นเล่าปู่"
ตอบ : ก็ต้องทำความดี "มีการบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา" ซึ่งเป็นเหมือนดาบอันคมกล้าตัดกิเลส ตัณหา ตัดภพ ตัดชาติ ให้เบาบางและสั้นเข้ามา เมื่อบำเพ็ญสม่ำเสมอ ไม่ลดละปล่อยวาง

"ความดีเหล่านี้ย่อมจะมีกำลังกล้าขึ้นโดยลำดับ" และตัดกิเลสตัดภพชาติให้สั้นเข้ามาจนถึงภพชาติปัจจุบันและรู้เท่าทัน พร้อมทั้งตัดกิเลสอันเป็นเชื้อแห่งภพที่ฝังอยู่ภายในใจให้ขาดกระเด็นออกเป็นผุยผงไม่มีชิ้นต่อกันกับใจอีกเลย

แล้วภพชาติจะเรียกโคตรแซ่ที่ไหนจะมาพาให้เกิดแก่เจ็บตายเพื่อหาบหามกองทุกข์น้อยใหญ่อีกต่อไปเล่า "ถ้าลงใจได้บริสุทธิ์ล้วน ๆ แล้ว เมื่อใจได้ถึงขั้นนี้แล้วกิเลสอย่างไรก็เรียกไม่กลับแน่นอน" .."

"อนาลโย ผู้ไม่มีความอาลัย"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 

5,591


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย