"พากันบำเพ็ญทางด้านจิตใจบ้าง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    12 ต.ค. 2565

.
 "พากันบำเพ็ญทางด้านจิตใจบ้าง"

" .. "ขอให้พี่น้องทั้งหลายพากันบำเพ็ญทางด้านจิตใจบ้าง" มีตั้งแต่การให้ทาน รักษาศีลธรรมดา "แม้แต่ศีลก็ไม่ค่อยมีกัน" ทานก็มีเป็นพื้นฐานแห่งชาวพุทธเรา เพียงเท่านั้นยังไม่พอกับความต้องการของใจที่เรียกร้องหาบุญหากุศล หาคุณงามความดี หาความสุขความเจริญจากเราทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของนี้เลย

"จงพากันพยายามหาสิ่งที่บำรุงจิตใจ" ที่เรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่นี้ ด้วยคุณงามความดี "ใจเมื่อได้รับคุณงามความดีจากเจ้าของแล้ว จะเป็นใจที่เย็นฉ่ำภายในตัว ไปที่ไหนก็มีความสุขความสบาย" โลกนี้ก็อยู่เหมือนโลกเขา "แต่ใจอยู่ด้วยธรรม ตายไปแล้วธรรมเป็นเครื่องหนุนให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จนได้แหละ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1757&CatID=2
   DT014902

วิริยะ12

12 ต.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5353 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย