"ใจเป็นโทษ" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12    12 ก.ย. 2564

 "ใจเป็นโทษ"

" .. ถ้าใจของเราเป็นโทษเสียแล้ว
จะไปทำบุญทำทานอะไรก็ไม่ได้ผล
เหมือนกับเราขนปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ที่ตายแล้ว .. "

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร    DT014902

วิริยะ12

12 ก.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5349 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย