ศีลทำให้มุษย์เป็นเทวดา


.
 "ศีลทำให้มุษย์เป็นเทวดา"

" .. "ทุกคนต้องมีศีล จึงจะเป็นคนดีได้" คนไม่มีศีลทำอะไรก็ผิด ๆ เหมือนเรือไม่มีหางเสือ เพราะฉะนั้น ทุกคนต้องมีศีล ไม่ว่าจะเล่าเรียนอะไร จะมีอาชีพอะไร ศีลเป็นของคนทุกคน "ศีลทำคนให้เป็นคน ทำมนุษย์ให้เป็นเทวดา"

"คนไม่มีศีลก็เหมือนสัตว์" ทำอะไรไปตามกิเลสชักนำ กิเลสคือ โลภโกรธ หลง มันคอยชวนคนให้ทำผิดตลอดเวลา "คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมย่อมไม่รู้จักมัน หลงเชื่อมัน" ทำตามมัน มันก็พาไปพบทุกข์ "คนไม่รู้ก็คิดว่าเป็นความสุข" .. "

หลวงปู่ขาว อนาลโย  

4,331


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย