"ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นของดี" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    6 เม.ย. 2565

.
 "ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นของดี"

" .. พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า "ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นของประเสริฐ" ด้วยเหตุนี้ คำว่าประเสริฐแปลว่าของดี "ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นของดี" หมายความว่าถ้าหากเห็นความเสื่อมของตนอยู่ตลอดการเวลา "เราจะต้องเร่งรีบทำภาระกิจของตน สิ่งที่ควรทำสำเร็จให้รีบร้อนทำให้สำเร็จเสีย" เพราะความเสื่อมสูญสิ้นไม่หยุดยั้งแต่ละนาทีวินาที

เหตุนั้น "จึงรีบเร่งทำเสียในกิจของตนที่จะพึงทำ จึงเป็นของประเสริฐ" คนบางคนที่เข้าใจว่า "พิจารณาถึงความเสื่อมแล้วเป็นเหตุให้เศร้าใจ" เป็นเหตุให้ไม่อยากทำภาระกิจใด ๆ ทั้งหมดนั้น "เรียกว่าเป็นผู้ประมาทโดยแท้" ไม่ได้ชื่อว่าชีวิตเป็นของประเสริฐ "ไม่ได้ชื่อว่าชีวิตประกอบด้วยปัญญา" ชีวิตอันนั้นเป็นของประเสริฐ .. "

"สนทนาธรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
สิงคโปร์ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๙  DT014902

วิริยะ12

6 เม.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5258 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย