อะไรๆก็สู้ความอดทนไม่ได้ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 ภัสรามณี    19 พ.ค. 2561

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

นั่งภาวนา..สำรวมใจของตนให้ดี ใจมันจะนิ่งได้ก็เพราะอาศัยสติ สติระลึกเข้ามาหากาย หาใจ ใจอยู่ตรงไหนสติหยั่งเข้าไป เรามารวมกันในที่นี้ให้พึงเข้าใจว่าเพื่ออบรมตน ทำยังไงจิตใจมันจึงจะสงบลงไปเราก็ทำลง การที่ใจจะสงบลงได้อาศัยความอดทนอดกลั้นต่อความเจ็บความปวด อดกลั้นต่อเวทนาต่างๆ อดกลั้นต่อความคิด ไม่คิดส่งไปภายนอก กำหนดอยู่แต่ภายใน พยายามมีสติประคองจิตให้กำหนดรู้อยู่ภายใน อันนี้เป็นกรรมวิธีที่จะทำใจให้สงบระงับลงไปเบื้องต้น

ถ้าขาดความอดทนแล้ว..ไม่ไหว จิตนี้มันสงบลงไม่ได้เพราะมันอ่อนแอ ถูกกิเลสผลักดันเอา สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ ก็เลื่อนลอยไป ทีนี้เมื่อเราสร้างความอดทนให้เกิดขึ้นในใจว่าเราจะไม่คิด เราจะหยุดนิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ เราตั้งความอดลงไปอย่างนี้มันก็พอบรรเทาแหละ ความอดนี้ย่อมเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ อะไรๆก็สู้ความอดไม่ได้ ดังนั้นอย่าไปลืมธรรมะข้อนี้ สำคัญมาก สำคัญไปจนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตนู่นDT018306

ภัสรามณี

19 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5262 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย