ไม่ประมาทอาจได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้า : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

 จำปาพร    27 เม.ย. 2558

กว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ในโลก
ยังมีพระธรรมคำสอนไว้ถึงห้าพันปี พวกเราทั้งหลายก็ยังเกิดมาทันอยู่
อันนี้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญยิ่งอันหนึ่งที่เราไม่ควรประมาท
ถ้าเราประมาทมัวเมา ไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้า
อาจจะไปข้างหน้าไม่มีที่สิ้นสุดก็เป็นได้ แต่ถ้าเราไม่ประมาท
ตั้งใจบำเพ็ญทาน รักษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐, ๒๒๗
เจริญภาวนาไม่ท้อถอย เอาชีวิตเป็นแดนสุดท้าย
ถ้าบุญบารมีเก่าเราบำเพ็ญมามากพอ บารมีใหม่บำเพ็ญเพิ่มเติมเข้า
ก็อาจจะไปถึงซึ่งนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าก็ได้

...

พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่DT017019

จำปาพร

27 เม.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5114 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย