"จะดีจะเลวอยู่ที่ตัวเอง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    9 ธ.ค. 2563

.
 "จะดีจะเลวอยู่ที่ตัวเอง"

" .. "คนเราจะดีเพราะความประพฤติ" ไม่ได้ดีเพราะรูปร่างกลางตัวเฉย ๆ ว่ามีเงินมีทองว่าดีไม่ดี "มันดีอยู่กับตัวเอง ถ้าตัวเองไม่ดีแล้วมีเท่าไรก็ฉิบหายหมด" ถ้าเจ้าของดีแล้วมีน้อยก็มีมาก ไม่ดีก็ดีขึ้นไปโดยลำดับ ให้พากันจำเอา

บรรดาพี่น้องทั้งหลาย ให้ดัดแปลงตัวเอง "ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าของ เจ้าของพาดีก็ดี เจ้าของพาเลวก็เลว" สิ่งเหล่านั้นเลยกลายมาเป็นข้าศึกศัตรูต่อเจ้าของเพราะความเลวของตัวเองนั่นแหละ "ถ้าเจ้าของดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดี" ให้จำเอา .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

9 ธ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5185 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย