"ความคิดความเชื่อของคนหลง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    23 เม.ย. 2564

.
 "ความคิดความเชื่อของคนหลง"

" .. โมหะนั้นเองที่ทำให้คนคิดคนเชื่อว่า "การกระทำทุกอย่างทำแล้วก็เป็นอันแล้วกันไป" ไม่มีผลเหลืออยู่เป็นความดีความชั่วที่ยั่งยืนตลอดไปทุกภพทุกชาติ ตราบเท่าที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิด

"ความคิดความเชื่อแบบคนหลง" หรือคนมีโมหะเช่นนี้เป็นโทษอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับความคิดความเชื่อที่ว่า "ทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วไม่ได้ชั่ว" ซึ่งเป็น "ความคิดความเชื่อของคนหลง" ของคนมีโมหะเช่นกัน

ความคิดความเชื่อไม่สามารถทำให้สัจธรรมคือความจริงเปลี่ยนไปได้ "สัจธรรม" มีอยู่อย่างไรต้องเป็นอยู่อย่างนั้น "ไม่เปลี่ยนไปตามความคิดความเชื่อ" .."

"พุทธวิธีแก้หลง"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12316DT014902

วิริยะ12

23 เม.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  4904 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย