"เอาปัจจุบันนี้เป็นหลัก" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "เอาปัจจุบันนี้เป็นหลัก"

" .. เวลานี้เป็นเวลาพักผ่อนของจิตใจ ขอให้เตือนตนอย่างนี้ "เวลานี้เป็นเวลาพักผ่อนของจิตใจในขณะนี้" เบื้องต้นนี้ ก็อยากคิดอยากรู้นั้น รู้นี้ เห็นนั้น เห็นนี้ก่อน "คือพยายามตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้า หายใจออก" อธิษฐานจิตถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ว่าเป็นที่พึงที่ระลึกของตนแล้ว ก็พยายามประกอบจิตนี้ ให้หยุดคิดหยุดนึก

"ให้กำหนดรู้เฉพาะแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้ก่อน" เพราะเวลานี้ให้เข้าใจว่าเราพักผ่อนจิตใจ คำว่าพักผ่อนคือหยุดคิดหยุดนึกในการงานต่าง ๆ เลย วางจิตลงให้สบาย สบาย ไม่ต้องกังวลข้างหน้าข้างหลังอะไรเลย "กำหนดรู้อยู่แต่ปัจจุบันเท่านั้น เอาปัจจุบันนี้เป็นหลักเลย ชีวิตนี้ก็ให้กำหนดว่ามีอยู่แค่ปัจจุบัน ๆ นี้" เท่านั้นแหละ.."

"เคล็ดปฏิบัติสมาธิ"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
    

5,375


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย